Moderna Byggmetoder AB - Din personliga markentreprenör för alla sorters markarbeten

Finplanering innergård i Gamla Filmstaden i Solna, samt formsättning, armering och gjutning stödmur till gångramp på Sandhamnsgatan ute vid Gärdet Moderna Byggmetoder AB är ett markbyggnadsföretag med huvudsaklig verksamhet
inom Stor-Stockholm där vi utför helhetslösningar inom alla former av markentreprenader.

Kännetecknande för vår verksamhet är kraven på hög kvalitet och miljötänkande där
vi fortlöpande utvecklar vår kvalitets- och miljösektor, samtidigt som vi alltid arbetar i
enlighet med ett högt servicetänkande och kontinuerligt utför egenkontroller.

Vi prioriterar goda kundrelationer och flexibilitet i vårt arbete, vilket självklart bygger
på kontinuerlig och ömsesidig information under produktionstidens gång.

Moderna Byggmetoder AB är ett registrerat Aktiebolag.

Moderna Byggmetoder AB innehar F-skattsedel.

Vårt organisationsnummer är: 556704-0182

Företaget ägs och drivs gemensamt av Mikael Johansson och Roger Skogqvist.
Total markentreprenad med grundläggning, armering och gjutning skyddsbetong, applicering tätskikt, samt efterföljande finplanering med läggning 50x50 plattor, kantsten och asfaltering

Gårdsuppbyggnad och finplanering på betongbjälklag
Trädgårdsanläggning privatträdgårdar
Färdigställd markentreprenad i Gamla Filmstaden i Solna

Markanläggning - Trädgårdsanläggning - Parkanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Markentreprenader - Gårdsrenoveringar - Tomtplanering